Servicevilkår

1. INDGÅELSE AF KØBSAFTALE OG LEVERING AF VARER

1.1 Med afgivelse af en bestilling erklærer du udelukkende at handle til private formål.
1.2 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på www.royalvinttage.dk & royalvintage.co.
1.3 Ved at klikke ”Afsend bestillingen og betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses for modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret på hos os, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos os og vil være tilgængelige i din email inbox. Vær opmærksom på, at varer, der er bestilt via forudbetaling (reserveret betaling), vil blive ekspederet, så snart den fulde købspris samt eventuelle leveringsomkostninger er modtaget. Derfor anmoder vi dig om, at du overfører hele købsprisen for din bestilling, så snart du modtager din ordrebekræftelse, dog senest inden for 7 dage.
1.4 Når du gennemfører dit køb, accepterer du, at kravet for betaling kan overdrages til tredjemand, herunder særligt men ikke begrænset til shopifypayments & Stripe. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at overdragelse kan ske til både selskaber i og udenfor RoyalVintage-koncernen.
1.5 Vi gør dig opmærksom på, at Royal Vintage ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.
1.6 Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestillinger hjem andetsteds fra (indkøbsrisiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vores lager omfatter den relevante Royalvintage partners lager i de tilfælde, hvor det er Royalvintage partner varer, der er bestilt. Vi leverer inden for Danmarks grænser. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark og i Tyskland.
1.7 Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere en ordre eller at annullere en ordre, hvis ordren afgives ved brug af software, web-robot, web-crawler, web spider eller et evt. automatiseret system eller script-adfærd samt enhver brug af services fra tredjepart, der anvendes til at afgive en ordre på dine vegne.

2. PRISER, LEVERINGSOMKOSTNINGER OG EKSPRES LEVERING

2.1 De priser, der fremgår på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er
gældende. De angivne priser er endelige priser (i alt), og inkluderer med andre ord moms i
overensstemmelse med den gældende sats. Varerne er Royalvintage ejendom eller den relevante
Royal vintage partners ejendom, indtil den fulde købesum er indbetalt.
2.2 Ved køb af varer til en samlet pris på over 500 kr. er levering gratis, mens der ved køb af varer til et beløb herunder pålægges leveringsomkostninger på 35 - 50 kr. oveni prisen for varerne. Gebyret vedrører omkostninger, der afhænger af størrelsen på ordren, blandt andet forsendelse, ekspedition og andre tjenester. Omkostningerne påløber hos og opkræves af Royal Vintage.
2.3 Der kan vælges ekspreslevering for nogle bestillinger. Når du afgiver din bestilling, vil det fremgå om denne mulighed er tilgængelig for din bestilling, ligesom de omkostninger, der er forbundet med ekspreslevering, vil fremgå. Varerne bliver leveret senest inden for 2 arbejdsdage. Hvis varerne ikke leveres inden for denne periode, vil du selvfølgelig få refunderet dine leveringsomkostninger.
2.4 Afhængigt af hvor din vare bliver afsendt fra, kan langdistanceleveringsgebyrer på 35 kr. inklusiv moms blive pålagt. Du vil blive oplyst om langdistanceleveringsgebyrer bliver pålagt prisen for den udvalgte vare, før din ordre bestilles. Langdistanceleveringsgebyrer tilskrives og opkræves af Royal Vintage. Ved returnering af varer, hvor vi har opkrævet langdistanceleveringsgebyrer, refunderer vi kun langdistanceleveringsgebyrerne, hvis hele ordren returneres. Dine lovbestemte rettigheder forbliver uforandrede.

3. BETALING

3.1 Royal Vintage tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder: Forudbetaling, kreditkort, regning og betaling via Paypal. Vi forbeholder os retten til at afvise bestemte betalingsmetoder for en given bestilling og til at henvise til andre betalingsmetoder. Vær opmærksom på, at vi kun accepterer betalinger fra konti inden for Den Europæiske Union (EU). Du skal selv dække eventuelle omkostninger pålagt i forbindelse med pengetransaktioner.
3.2 Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr på 100 kr. for forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentlig mindre end det angivne gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab.
3.3 Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

4. RABATKODER OG INDLØSNING AF RABATKODER

4.1 Rabatkoder er rabatter, der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampanger og er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan ikke købes.
4.2 Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun inden for den angivne specificerede tidsperiode. Særlige mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Rabatkoder kan ikke bruges til at købe gavekort. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses.
4.3 Værdien af ordren skal overstige værdien af det minimumsbeløb, som er angivet på rabatkoden. Værdien af rabatkoden kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret.
4.4 Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjeparter. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder.
4.5 Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og ordrens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af, at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer, du beholder.

5. INDLØSNING AF GAVEKORT

5.1 Gavekort er et produkt, som kan købes. Gavekortet kan udelukkende indløses i forbindelse med køb af Royal VIntage varer eller Royal VIntage partner varer, og kan således ikke bruges til at købe flere gavekort. Hvis gavekortets værdi ikke dækker den ordre, du ønsker at gennemføre, kan differencen blive betalt ved at anvende en af de accepterede betalingsmetoder.
5.2 Gavekort og eventuelle tilgodehavender kan kun blive indløst forud for gennemførelsen af din ordre. Værdien af gavekort kan ikke udbetales kontant, ligesom der ikke vil påløbe renter på gavekortet. Hvis en ordre, der er betalt med et tilgodehavende eller et gavekort, bliver annulleret, vil dette tilgodehavende ligeledes blive overført til et nyt gavekort.

6. LOVPLIGTIG FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED KØB AF ROYAL VINTAGE VARER

NÅR DU KØBER ROYAL VINTAGE VARER, HAR DU EN LOVPLIGTIG RET TIL AT FORTRYDE DIT KØB:

Du har 14 dages returret fra modtagelsen af dit køb. Kontakt os hvis du fortryder dit køb.


Fortrydelsesrettens virkninger
Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusiv leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogle gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først.
Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen.
Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de vedlagte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion.